Declaraţia CFI Europa referitoare la decizia CEDO

Autor: J. Beth Ciesielski

19 Noi 2009

Semnatarii, umanişti seculari europeni afiliaţi ai Center for Inquiry (CFI), salutăm decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului privind îndepărtarea simbolurilor religioase din şcolile publice din Italia. Sprijinim eforturile sale de a proteja dreptul fundamental al copiilor din Europa de a nu li se impune dogma religioasă. Suntem de acord cu declaraţia instanţei că scopul educaţiei publice este „promovarea gândirii libere”.

Îndemnăm Consiliul Europei să acţioneze pentru a garanta libertatea copiilor aşa cum este aceasta prevăzută în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. Preambulul Convenţiei afirmă că „un copil trebuie să fie pe deplin pregătit să trăiască independent în societate şi să fie educat în spiritul idealurilor proclamate în Carta Națiunilor Unite şi, în special, în spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, toleranţei, egalităţii şi solidarităţii”.

Articolul 29 al Convenţiei stipulează, de asemenea, că:

„1. Statele semnatare sunt de acord că educația copilului trebuie să urmărească:

a) dezvoltarea plenară a personalității, a vocațiilor şi a aptitudinilor mentale şi fizice ale copilului;

b) cultivarea respectului pentru drepturile omului şi libertățile fundamentale, precum şi pentru principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite;

c) educarea copilului în spiritul respectului faţă de părinţii săi, faţă de limba sa, de identitatea şi valorile sale culturale, faţă de valorile naționale ale ţării în care acesta locuieşte, ale ţării de origine, precum şi faţă de civilizații diferite de a sa;

d) pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilitățile vieții într-o societate liberă, într-un spirit de înțelegere, de pace, de toleranţă, de egalitate între sexe şi prietenie între toate popoarele şi grupurile etnice, naţionale şi religioase şi cu persoanele de origine autohtonă;

e) educarea copilului în spiritul respectului faţă de mediul natural.”

Ca membri şi afiliaţi ai CFI, sprijinim libertatea de religie; părinţii trebuie să aibă dreptul să îşi trimită copiii la şcoli private religioase pe cheltuiala proprie, cu condiţia ca aceste instituţii să respecte standardele educaţionale minime. Cu toate acestea, ne opunem finanţării de către stat a şcolilor religioase, act care constituie o încălcare a libertăţii de religie şi a separaţiei dintre religie şi stat. CFI susţine încetarea practicii finanţării publice pentru educaţia religioasă.

Salutăm Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru pasul important făcut în direcţia separării statului de biserică în Europa, prin denunţul confesionalizării guvernelor şi al încălcării libertăţii de religie în şcolile publice.

Ca bază a unui guvern democratic eficient şi responsabil, secularismul nu are alternativă. Center for Inquiry şi filialele sale europene promovează, ca principii democratice fundamentale, separaţia dintre stat şi religie, alături de un sistem juridic şi de învăţământ seculare.

 

Semnatari

       The Center for Inquiry

       Dr. Paul Kurtz, Fondator şi Preşedinte Emerit

       Dr. Ronald A. Lindsay, Preşedinte şi Director

       Norm R. Allen, Jr., Director al African Americans for Humanism,

Co-director al International Programming

       Derek C. Araujo, Esq., Vice-preşedinte şi Jurist Şef,

Co-director al International Programming

 

           CFI UE

           ___________________________________________________

            Dr. Gabriel Andreescu, Preşedinte

            J. Beth Ciesielski, Director Executiv

            Fundaţia Centrul pentru Conştiinţă Critică

            Filiala din România a Center for Inquiry

            Bucureşti, România

           ___________________________________________________

            Valerii Kuvakin

            CFI/Rusia,

            Director

            __________________________________________________

            Dr. Andrzej Dominiczak

            CFI Polonia,

            Director

           ___________________________________________________

            Floris van den Berg, Annemarieke Otten,

            şi Rob Thielman

            CFI – Olanda şi Ţările de Jos

           __________________________________________________

            Dr. Stephen Law

            Suresh Lalvani

            Marea Britanie

            _________________________________________________

            Luis Alfonso Gamez

            CFI Spania

            _________________________________________________

            Hugo Estrella

            CFI Italia,

            Preşedinte

            _________________________________________________


Nume

Comentariu


Ultimele ştiri

Paul Kurtz 1925-2012

21 Oct 2012

Pe 20 octombrie 2012 a murit Paul Kurtz, important filosof american, părintele umanismului secular.

Raportul Lautsi

13 Sep 2010

Analiza deciziei Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra prezenţei simbolurilor religioase în

Biserici contra spitale

02 Aug 2010

Bani din fondurile statului şi a Consiliilor Locale alocaţi pentru construirea de biserici dar nu

Newsletter

Abonaţi-vă acum la newsletterul Centrului pentru Conştiinţă Critică şi veţi fi ţinut la curent cu ultimele noutăţi.